پردیس ورزشکاران فکر خلاق در طی مدت فعالیت خود در حوزه های ورزشی با مراکز بزرگ علمی از جمله دانشگاه های تهران و رتبه بالا در رسته های ورزشی آکادمیک همکاری نموده است و در عرصه حرفه ای با باشگاه های ورزشی از جمله باشگاه ورزشی فوتبال پرسپولیس و هیأت فوتبال استان تهران همکاری آموزشی داشته است.


از جمله برنامه های آتی در این مجموعه ارتباط با باشگاه های بزرگ آسیایی و اروپایی و دریافت نمایندگی در بخش های مشاوره، آموزش و استعدادیابی می باشد
ارتباط با فدراسیون های ورزشی و هیأت های استانی از دیگر برنامه های ارتباط سازمانی پردیس ورزشکاران فکر خلاق می باشد، که به زودی اخبار و رویداد های آن به اطلاع عموم خواهد رسیدحضور فعال پردیس ورزشکاران فکر خلاق در رویدادهای ورزشی، جلسات و همایش های سراسری و بین المللی در جهت تعامل بیشتر با افراد صاحب نظر و دست یابی به تفاهم نامه های همکاری بین سازمانی می باشد که در بخش روابط بین الملل و ارتباطات سازمانی در حال پیگیری است
پردیس ورزشکاران خلاق با بهره گیری از توانمندی بخش های فعال مدیریتی و اجرایی خود، آمادگی همکاری های گسترده در زمینه های مختلف ورزشی می باشد.