پردیس ورزشکاران فکر خلاق به عنوان اولین مجموعه مشاوره و آموزش علمی خصوصی در حوزه رشته های ورزشی در کشور فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون با برگزاری بیش از ۱۲۰ دوره آموزش دانش افزایی در ۲۹ عنوان دوره آموزشی توانسته است، بیش از ۲۲۰۰ نفر دوره آموزشی را اجرا نماید. به ویژه در عرصه فوتبال این موضوع بسیار چشمگیر بوده است.

بی گمان این مجموعه با چنین عملکردی ضمن اعلام تعهد به ایجاد ساختار استاندارد آموزشی، همواره همکاری خود را با مراجع ذیصلاح علمی سر لوحه خود قرار داده است؛ و نیز بهره مندی از مدرسان رسمی و برجسته در رشته ها و گرایشات مختلف ورزشی را از افتخارات خود می داند.
برگزاری دوره های آموزشی دانش افزایی ویژه مربیان با روش های آنلاین همزمان، حضوری و بسته های آموزشی در جهت رشد و ارتقای سطح دانش این افراد سهم بسزایی خواهد داشت، و ما نیز در این راه قدم های موثری را برداشته ایم.

بدیهی است همرایی و حمایت های صاحبان ایده و دانش و مجموعه های دارای صلاحیت می تواند این تلاش چندین ساله را پر رونق و مستمر ثمرتر نماید، از اینرو پردیس ورزشکاران فکر خلاق همیشه آمادگی خود را برای همکاری صمیمانه در زمینه های یاد شده اعلام می دارد.